Hvad er funktionel lidelse (BDS)?

Beskrivelse af funktionel lidelse

Funktionel lidelse er sygdom, hvor en person oplever symptomer eller problemer, der påvirker deres daglige funktion, uden at der kan identificeres en klar fysisk årsag. Diagnosen er i forskningssammenhæng blevet betegnet Bodily Distress Syndrome (BDS), hvilket på dansk kaldes for kropslig stresstilstand.

Funktionelle lidelser er komplekse, og de kan omfatte en række symptomer inden for forskellige områder såsom fysisk sundhed, mental sundhed eller begge dele. Disse symptomer kan være reelle og påvirke en persons livskvalitet, selvom traditionelle medicinske tests og undersøgelser måske ikke viser nogen åbenbar fysisk årsag.

Det er vigtigt at nævne, at det kan være en udfordrende diagnose, og det kræver ofte en grundig vurdering og udelukkelse af andre potentielle årsager til symptomerne. Nogle gange kan funktionelle lidelser også være forbundet med psykologiske faktorer som stress, angst eller depression.

Da termerne og definitionerne kan variere, er det bedst at konsultere en sundhedsprofessionel for en nøjagtig vurdering og diagnose baseret på en persons specifikke symptomer og situation.

Symptomer på funktionel lidelse kan variere betydeligt fra person til person, da de ofte er komplekse og kan påvirke forskellige aspekter af en persons helbred og liv. Herunder er der beskrevet nogle af de almindelige symptomer, der ofte associeres med funktionel lidelse:

 1. Fysiske symptomer:
  • Smerte: Ubestemt eller uspecifik smerte, som ofte mærkes i forskellige dele af kroppen.
  • Træthed: En følelse af udtalt træthed, som ikke nødvendigvis kan relateres til aktivitetsniveauet.
  • Fordøjelsesproblemer: Problemer som irritabel tarm-syndrom (IBS), mavesmerter eller andre gastrointestinale symptomer.
  • Neurologiske symptomer: Det kan for eksempel være hovedpine, svimmelhed eller nedsat koncentration og hukommelse.
 2. Psykologiske symptomer:
  • Angst: Oplevelsen af bekymring, nervøsitet eller angst uden åbenbar årsag.
  • Depression: Nedsat stemningsleje, tristhed eller følelse af håbløshed.
  • Stress: Overvældende følelse af stress, selvom der ikke er en klar stressfaktor.
 3. Forstyrrelser i bevægelsesapparatet:
  • Muskelsmerter: Uforklarlige smerter i muskler og led.
  • Nedsat bevægelighed: Problemer med bevægelse og koordination uden synlige neurologiske årsager.
 4. Kognitive symptomer:
  • Kognitive problemer: Svært ved at koncentrere sig, nedsat hukommelse og problemer med informationsbearbejdning.

Det er vigtigt at bemærke, at symptomerne ved funktionel lidelse ofte ikke kan forklares ved objektive medicinske test eller undersøgelser. Diagnosen kan stilles ved at udelukke andre kendte medicinske tilstande og kræver ofte en omfattende vurdering af både fysiske og psykologiske faktorer. Det anbefales altid at søge professionel rådgivning og behandling, da behandlingsmetoder kan variere afhængigt af symptomer og individuelle behov.

Udredning for funktionel lidelse

Et udredningsforløb for funktionelle lidelser vil hos MEDIPRAX altid være et personlig tilrettelagt forløb, der tager udgangspunkt i det symptomkompleks, som den funktionelle lidelse præsentere sig med. Typisk vil udredningen omfatte en grundig medicinsk historie, fysisk undersøgelse samt muligvis yderligere diagnostiske test for at udelukke andre potentielle årsager til symptomerne. Psykologiske og sociale faktorer kan også undersøges for at afklare sammenhængen mellem symptomerne og livssituationen. Det er også vigtigt, at vurderingen og behandlingen af funktionelle lidelser sker med empati og respekt for den enkelte. Vi giver tilbyder derfor professionel rådgivning og opfølgning i forbindelse med både udredning og behandling af funktionelle lidelser.

Behandling af funktion lidelse

Behandlingen af funktionelle lidelser kan variere afhængigt af den enkelte patients symptomer, behov og individuelle forhold. Generelt fokuserer behandlingsplanen på en integreret tilgang, der inkluderer elementer fra både fysisk medicin, psykoterapi og social støtte. De involverede behandlingsmetoder kan omfatte:

 1. Psykoedukation: At forstå lidelsen og lære at håndtere symptomerne kan være afgørende for bedring. Patienten og eventuelle pårørende kan have gavn af at få viden om funktionelle lidelser samt at lære at håndtere symptomer og stress.
 2. Psykoterapi: Kognitiv adfærdsterapi (CBT) eller andre former for psykoterapi kan hjælpe med at identificere og ændre uhensigtsmæssige tankemønstre og adfærd, som kan bidrage til vedligeholdelse af symptomer.
 3. Fysisk træning og rehabilitering: Gradvis optrapning af fysisk aktivitet under vejledning kan være en del af behandlingen. På den måde kan man genoptræne kroppens funktioner og mindske symptomer.
 4. Medicinsk behandling: I nogle tilfælde kan medicin som for eksempel antidepressiver eller smertestillende midler anvendes til at håndtere specifikke symptomer.
 5. Sociale og støttende interventioner: Støtte fra pårørende, socialt netværk og eventuelt praktisk hjælp i hverdagen kan være vigtigt for bedring.

Det er altid vigtigt at huske, at behandlingsplanen bør tilpasses den enkeltes behov. Det kræver samtidig en tæt dialog og samarbejde mellem patienten, lægen og andre relevante sundhedspersoner. Vi tilbyder hos MEDIPRAX at give professionel rådgivning for at udarbejde en passende behandlingsplan med den rette støtte.

Bestil tid til forsamtale

Ventetiden er kort!