Screening for psykisk lidelse

Hos MEDIPRAX tilbyder vi en screeningsundersøgelse for psykiatrisk sygdom. Måske har du ikke mistanke til en bestemt psykisk lidelse eller at du mistrives i det daglige, så tilbyder vi det, vi kalder en mistrivselssamtale. En screening for psykisk lidelse vil kunne lede dig i retning af, om der skal foretages en egentlig udredning for en specificeret psykisk lidelse. Screening af psykiatriske sygdomme indebærer en systematisk vurdering af en persons mentale sundhed for at identificere eventuelle symptomer eller risikofaktorer for psykiatriske lidelser. Udredningen udføres som udgangspunkt af en erfaren psykolog med mange års tilknytning til psykiatrien.

Herunder er nogle almindelige trin, der kan indgå i en screening for psykisk lidelse:

 1. Anamnese og klinisk interview:
  • En grundig indsamling af patientens historie, herunder personlige, familiemæssige og sociale forhold. Dette kan omfatte oplysninger om tidligere psykiatriske tilstande, traumatiske oplevelser, medicinsk historie og aktuelle livsforhold.
 2. Symptomvurdering:
  • En vurdering af aktuelle symptomer, herunder humørsvingninger, angstniveauer, søvnproblemer, spisemønstre og andre adfærdsmæssige eller kognitive symptomer.
 3. Selvvurderingsskalaer:
  • Brug af standardiserede spørgeskemaer og skalaer, der hjælper med at kvantificere og måle sværhedsgraden af symptomer. Disse skalaer kan omfatte spørgsmål om depression (f.eks. Beck Depression Inventory), angst eller andre specifikke symptomer.
 4. Mentalstatusundersøgelse:
  • En formel vurdering af patientens mentale tilstand, herunder observation af tale, tankeprocesser, hukommelse og opmærksomhed, samt en vurdering af eventuelle hallucinationer eller vrangforestillinger.
 5. Risikovurdering:
  • En vurdering af eventuelle risikofaktorer eller bekymringer for selvmordsrisiko eller andre sikkerhedsmæssige bekymringer.
 6. Sammenhængende medicinsk vurdering:
  • Undersøgelse af eventuelle medicinske tilstande eller medicin, der kan påvirke patientens mentale sundhed.
 7. Laboratorieundersøgelser:
  • I nogle tilfælde kan der udføres laboratorieundersøgelser såsom blodprøver for at udelukke eller identificere medicinske årsager til symptomer.
 8. Samarbejde med andre sundhedsprofessionelle:
  • Sammenarbejde med andre sundhedsprofessionelle såsom læger, socialarbejdere eller terapeuter for at få en helhedsorienteret vurdering og behandlingsplan.

Efter screeningsundersøgelsen vil vi komme med en konklusion på en eventuel psykiatrisk diagnose og give dig mulighed for at gå videre med en individuel udredning eller behandlingsplan. Det er vigtigt at bemærke, at udredningen også kan være anonym, og vi vil altid yde diskretion og fortrolighed med respekt for dine behov.

Bestil tid til forsamtale

Ventetiden er kort!