Hvad er spiseforstyrrelse?

En spiseforstyrrelse er en alvorlig psykiatrisk tilstand, der påvirker en persons adfærd og holdninger i forhold til mad, vægt og krop. Mennesker med spiseforstyrrelser har ofte usunde mønstre af spiseadfærd, der kan have alvorlige konsekvenser for deres fysiske og mentale helbred. Der findes forskellige typer af spiseforstyrrelser, og nogle af de mest almindelige inkluderer:

 1. Anoreksi nervosa:
  • Det kendetegnes af en intens frygt for vægtøgning og en forvreden opfattelse af kropsvægten og -formen.
  • Personer med anoreksi begrænser ofte deres madindtag og kan udvikle alvorlig undervægt.
 2. Bulimi nervosa:
  • Spiseforstyrrelsen er karakteriseret ved gentagne episoder af overspisning, som er efterfulgt af tvangsmæssige adfærdsformer for at forhindre vægtøgning.
  • Tvungen adfærd kan omfatte selvinduceret opkastning, overdreven motion eller misbrug af afføringsmidler.
 3. Binge eating disorder (BED):
  • BED kendetegnes af gentagne episoder af overspisning uden tvangsmæssige adfærdsformer for at forhindre vægtøgning.
  • Personer med BED oplever ofte følelser af skam, skyld og tab af kontrol under overspisningsepisoder.
 4. Andre specificerede spiseforstyrrelser (OSFED):
  • Dette er en kategori, der omfatter en række spiseforstyrrelser, som ikke opfylder alle kriterierne for anoreksi, bulimi eller BED, men stadig indebærer bekymringer omkring mad og vægt.
 5. Unspecified Feeding or Eating Disorder (UFED):
  • UFED bruges, når en person har symptomer på en spiseforstyrrelse, men de ikke opfylder kriterierne for nogen af de specifikke diagnoser.

Spiseforstyrrelser kan påvirke både mænd og kvinder i alle aldre, men de forekommer ofte i teenageårene og i starten af voksenalderen. Årsagerne til spiseforstyrrelser er komplekse og kan omfatte genetiske, biologiske, psykologiske, sociale og miljømæssige faktorer. Behandling af spiseforstyrrelser kræver ofte en helhedsorienteret tilgang, der inkluderer medicinsk, psykologisk og ernæringsmæssig intervention. Tidlig opdagelse og intervention er vigtige for bedre udsigter til helbredelse. Hvis du, eller nogen du kender, kæmper med en spiseforstyrrelse, er det vigtigt at søge professionel hjælp.

Udredning for spiseforstyrrelse

Udredningen af en spiseforstyrrelse indebærer en grundig vurdering af en persons mentale, fysiske og følelsesmæssige tilstand for at fastlægge, om der er tegn på en spiseforstyrrelse, og informere om den mest hensigtsmæssige behandlingsplan. Her er nogle af de trin, der normalt indgår i en udredning af spiseforstyrrelser:

 1. Anamnese og klinisk interview:
  • En sundhedsprofessionel såsom en læge, psykolog eller psykiater vil foretage et omfattende interview for at indsamle information om patientens symptomer, adfærd, kostvaner, familiemæssige historie og eventuelle tidligere forsøg på behandling.
 2. Fysisk undersøgelse:
  • En læge kan udføre en fysisk undersøgelse for at vurdere den fysiske tilstand, herunder vægt, vitale tegn og eventuelle fysiske komplikationer eller symptomer på næringsmangel.
 3. Laboratorietests:
  • Blodprøver og andre laboratorietests kan udføres for at vurdere eventuelle ernæringsmæssige mangler, elektrolytforstyrrelser og andre sundhedsparametre.
 4. Mental sundhedsvurdering:
  • Der foretages en vurdering af den mentale sundhed, herunder undersøgelse af eventuel angst, depression, selvskadende adfærd og andre psykologiske faktorer, der kan være relaterede til spiseforstyrrelsen.
 5. Diagnosticering:
  • Baseret på den indsamlede information kan sundhedsprofessionelle diagnosticere en specifik spiseforstyrrelse ifølge de diagnostiske kriterier i Diagnostisk og Statistisk Manual for Psykiske Lidelser (DSM-5). Almindelige spiseforstyrrelser omfatter anoreksi nervosa, bulimi nervosa og overspisningssyndrom, som alle er beskrevet længere oppe på siden.
 6. Samarbejde med et tværfagligt team:
  • Behandling af spiseforstyrrelser kræver ofte et tværfagligt team bestående af læger, psykologer, ernæringseksperter og andre sundhedsprofessionelle for at tilbyde en holistisk tilgang til behandling.
 7. Behandlingsplan:
  • Baseret på den indsamlede information udarbejder sundhedsprofessionelle en behandlingsplan, der kan omfatte terapi, medicin, ernæringsrådgivning og støtte fra et behandlingsteam.

Det er vigtigt at understrege, at udredning og behandling af spiseforstyrrelser skal tilpasses den enkelte, og det er afgørende at søge professionel hjælp for at få den bedst mulige støtte og behandling.

Behandling af spiseforstyrrelse

Behandlingen af spiseforstyrrelser er kompleks og kræver ofte en integreret tilgang, der adresserer både de fysiske og psykologiske aspekter af lidelsen. Behandlingen kan variere afhængigt af den specifikke spiseforstyrrelse og den enkelte patients behov. Her er nogle almindelige elementer, der ofte indgår i behandlingen af spiseforstyrrelser:

 1. Psykoedukation:
  • Patienten og deres pårørende får information om spiseforstyrrelsen, dens årsager, virkninger og behandlingsmuligheder. Dette hjælper med at øge forståelsen og motivationen til at arbejde mod bedring.
 2. Individuel terapi:
  • Kognitiv adfærdsterapi (KAT) og andre former for psykoterapi kan være effektive til at adressere de tankemønstre og adfærdsmæssige mønstre, der er forbundet med spiseforstyrrelser. Målet er at ændre negative tanker og fremme sunde adfærdsmønstre.
 3. Familiebaseret behandling:
  • Især for unge med spiseforstyrrelser som anoreksi nervosa kan familiebaseret behandling være effektiv. Dette involverer familien i behandlingsprocessen for at støtte patientens bedring.
 4. Ernæringsterapi:
  • Samarbejde med en ernæringsekspert kan hjælpe med at genoprette en sund og afbalanceret kost. Dette indebærer ofte at udfordre negative opfattelser af mad og krop.
 5. Medicinsk overvågning:
  • I tilfælde af alvorlige spiseforstyrrelser, især anoreksi nervosa, kan medicinsk overvågning være nødvendig for at håndtere fysiske komplikationer og genoprette en sund vægt.
 6. Gruppeterapi og støttegrupper:
  • Deling af erfaringer med andre, der kæmper med lignende udfordringer, kan være gavnligt. Gruppeterapi og støttegrupper giver mulighed for at opbygge støttende relationer og dele mestringsteknikker.
 7. Medicin:
  • I nogle tilfælde kan medicin såsom antidepressiva eller andre psykotropiske medikamenter være en del af behandlingen, især hvis der samtidig er depression eller angst.

Behandlingen bør tilpasses den enkelte patients behov og kan involvere et tværfagligt team af sundhedsprofessionelle, herunder læger, psykologer, ernæringseksperter og sygeplejersker. Det er vigtigt at påpege, at tidlig intervention og helhedsorienteret behandling kan forbedre chancerne for bedring. En tidlig kontakt med sundhedsprofessionelle er derfor afgørende ved mistanke om spiseforstyrrelse.