Udredning af autisme

En udredning af autisme er en proces, hvor vi evaluere en persons adfærd, kommunikation, interesser og sociale færdigheder. Det gør vi for at afgøre, om personen opfylder kriterierne for en autismespektrumforstyrrelse.

Autismeudredning udføres hos MEDIPRAX af vores specialpsykolog Annette Ellermann, der, som en af de få psykologer i Danmark, har interesse og uddannelse inden for lige netop dette felt.

Læs her om de typiske trin i en udredning af autisme:
  • Indledende vurdering: Processen begynder oftest med en indledende vurdering. Her taler vi med klienten og/eller personens pårørende for at indsamle oplysninger om symptomer og adfærd.
  • Anamnese (klientens sygehistorie): Det næste skridt er at indsamle en detaljeret anamnese, hvor oplysninger om klientens tidlige udvikling, adfærd og interesser samt familiens historie undersøges. Den proces hjælper med at identificere mønstre og risikofaktorer.
  • Observation: En observation af klientens adfærd i forskellige miljøer kan være afgørende. Dette kan omfatte observationer i hjemmet, i skolen og i sociale situationer.
  • Diagnostiske interviews: Specialiserede interviews såsom ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised) kan anvendes til at indsamle yderligere oplysninger om personens adfærd og sociale interaktioner.
  • Kognitiv vurdering: Nogle gange udføres der kognitive tests for at vurdere klientens kognitive funktion. Det kan for eksempel gælde intelligensniveau samt specifikke styrker og svagheder.
  • Evaluering af tale- og sprogfærdigheder: Hvis tale- og sprogudvikling er et bekymringspunkt, kan en tale- og sprogterapeut udføre en vurdering af disse færdigheder.
  • Evaluering af motoriske færdigheder: Vi vurderer personens motoriske færdigheder – især hvis der er motoriske udfordringer.
  • Feedback og diagnose: Når alle dataene er indsamlet, gennemgår en psykolog og psykiater resultaterne for at stille en diagnose. En diagnose af autismespektrumforstyrrelse er som udgangspunkt baseret på, hvorvidt personen opfylder kriterierne i Diagnostisk og Statistisk Manual for Psykiske Lidelser (DSM-5) eller en lignende diagnostisk reference som ICD-10.


Det er vigtigt at bemærke, at en autismeudredning skal udføres af kvalificerede fagfolk. Det bør også være en omfattende undersøgelse for at få det mest præcise billede af klientens behov.

En autisme udredning er ofte det første skridt mod at få den rette støtte og intervention til en person med autisme. Det kan også hjælpe med at bestemme de bedste pædagogiske og terapeutiske tilgange for at hjælpe personen med at trives og udvikle sig.

Bestil tid til forsamtale

Ventetiden er kort!