Hvad er ADHD og hvilke symptomer forekommer hyppigst?

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, hvilket på dansk ofte oversættes til “opmærksomhedsforstyrrelse med hyperaktivitet”.

Det er en neurologisk tilstand, der påvirker evnen til at koncentrere sig, kontrollere impulser og være i konstant bevægelse.

Behandling af ADHD, foregår normalt med medicin og kognitiv samtaleterapi.

Bestil tid til forsamtale

Ventetiden er kort!

Symptomer på ADHD

Symptomerne for ADHD er meget forskellige fra person til person.

ADHD kan manifestere sig forskelligt hos mænd og kvinder.

Selvom der er overlappende symptomer mellem kønnene, er der visse symptomer, der har en tendens til at være mere fremtrædende i det ene køn frem for det andet.

Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle mænd eller kvinder med ADHD nødvendigvis vil udvise disse specifikke symptomer.

Generelle symptomer på ADHD

Disse symptomer kan variere fra person til person og kan også ændre sig over tid, især fra barndom til voksenliv.

 1. Uopmærksomhed: Problemer med at fastholde fokus, især i længere tid.
 2. Hyperaktivitet: Konstant trang til bevægelse eller tale.
 3. Impulsivitet: Handler uden at tænke på konsekvenserne først.
 4. Distraktion: Let afledt af ydre omgivelser eller egne tanker.
 5. Glemsomhed: Glemmer ofte aftaler, opgaver eller daglige rutiner.
 6. Udfordringer med organisation: Svært ved at strukturere opgaver eller holde orden.
 7. Tålmodighedsproblemer: Svært ved at vente på sin tur, især i samtaler.
 8. Følelsesmæssig reaktivitet: Pludselige humørsvingninger eller intens følsomhed.
 9. Svært ved opgavefuldførelse: Starter mange projekter, men fuldfører sjældent.
 10. Sociale udfordringer: Problemer med at afkode sociale tegn eller overholde sociale normer.

ADHD Symptomer hos drenge/mænd

 1. Mere udadreagerende hyperaktivitet: Mænd med ADHD har ofte en mere synlig fysisk uro og hyperaktivitet.
 2. Større impulsivitet: Dette kan manifestere sig i oftere at afbryde andre, tage risici uden at overveje konsekvenserne eller have svært ved at vente på deres tur.
 3. Hyppigere adfærdsproblemer: Mænd med ADHD kan have en større tendens til at blive involveret i konflikter eller antisocial adfærd.
 4. Større aggressivitet: Der kan være episoder med øget aggressiv adfærd, enten verbalt eller fysisk.
 5. Mere udfordrende adfærd i skole: Drenge med ADHD kan oftere blive set som forstyrrende i klasseværelset.

Udfordringer i dagligdagen som mænd med ADHD oplever

1. Uopmærksomhed: Mange mænd med ADHD har svært ved at fastholde fokus, især i situationer, hvor konstant opmærksomhed er nødvendig, som ved møder, forelæsninger eller endda under samtaler. Denne uopmærksomhed kan føre til udfordringer som at glemme opgaver, misse deadlines eller overse vigtige detaljer.

2. Hyperaktivitet: Selvom den fysiske hyperaktivitet kan aftage lidt med alderen, oplever mange mænd stadig en følelse af indre uro. De kan finde det svært at sidde stille i lange perioder og kan have en trang til konstant bevægelse eller ændring.

3. Impulsivitet: Dette kan manifestere sig på mange måder – fra at afbryde andre under samtaler, tage risici uden at overveje konsekvenserne, til impulsive køb eller beslutningstagning. I professionelle og sociale situationer kan denne impulsivitet skabe konflikter eller misforståelser.

4. Emotionelle udfordringer: Mænd med ADHD kan opleve mere intens emotionel reaktivitet. Dette kan inkludere kortere lunter, frustration over små ting, og en tendens til at blive hurtigt overvældet af stress eller kritik.

5. Sociale udfordringer: Grundet deres impulsivitet og uopmærksomhed kan mænd med ADHD ofte opleve misforståelser i sociale situationer. De kan have tendens til at tale over andre, have svært ved at afkode sociale tegn, eller glemme aftaler.

6. Arbejdsrelaterede udfordringer: ADHD kan påvirke arbejdsydelsen og produktiviteten. Det kan være svært at organisere opgaver, overholde deadlines eller fokusere i støjende eller distraktive miljøer. Derudover kan mænd med ADHD opleve flere jobskift gennem livet på grund af utilfredshed eller konflikter på arbejdspladsen.

7. Forhold og familieliv: ADHD kan også påvirke nære relationer. Mænd kan have svært ved at lytte aktivt, kan blive distraheret under samtaler, eller kan handle impulsivt i situationer, der kræver eftertanke. Dette kan føre til misforståelser, skænderier eller følelser af at blive misforstået.

8. Selvbillede: Mange mænd med ADHD kan bære på følelser af utilstrækkelighed, især hvis de sammenligner sig med jævnaldrende, som synes at have “mere styr på tingene”. De kan også bære på skam over tidligere fejltagelser eller missede muligheder, som kan være forbundet med deres ADHD-symptomer.

Bestil tid til forsamtale

Ventetiden er kort!

ADHD Symptomer hos piger/kvinder

 1. Mere indre uro: Kvinder kan opleve hyperaktivitet som en konstant indre uro snarere end synlig fysisk uro.
 2. Større emotionelle svingninger: Følelser af tristhed, håbløshed, eller overvældelse kan være mere fremtrædende.
 3. Selv-devaluerende tanker: Kvinder med ADHD rapporterer oftere at have lavt selvværd eller føle sig utilstrækkelige.
 4. Problemer med selvdisciplin: Udsættelse, svært ved at organisere, og glemmer ofte opgaver eller aftaler.
 5. Mere udtalt uopmærksomhed: Problemer med at fokusere, let distraheret, og ofte dagdrømmer.

Udfordringer i dagligdagen som kvinder med ADHD oplever

1. Uopmærksomhed: Ligesom mænd kan kvinder med ADHD have svært ved at bevare fokus. De kan ofte blive distraheret af deres egne tanker, glemme aftaler eller misplace genstande. Denne type uopmærksomhed kan føre til misforståelser i relationer og udfordringer på arbejdspladsen.

2. Indre uro: Mens den eksterne hyperaktivitet måske er mindre synlig hos kvinder, rapporterer mange om følelser af konstant indre uro. Dette kan manifestere sig som en følelse af at være “tændt” hele tiden eller have tusinde tanker kørende på én gang.

3. Emotionelle svingninger: Kvinder med ADHD kan opleve intens emotionel reaktivitet. Dette kan inkludere pludselige humørsvingninger, øget følsomhed over for kritik, og en tendens til at blive hurtigt overvældet af stressende situationer.

4. Sociale udfordringer: På grund af uopmærksomhed og impulsivitet kan kvinder med ADHD ofte føle sig “ude af trit” i sociale sammenhænge. De kan kæmpe med at bevare venskaber på grund af glemsomhed, eller føle, at de konstant “spiller en rolle” for at passe ind.

5. Selv-devaluerende tanker: Mange kvinder med ADHD bærer på en indre kritiker, der konstant påpeger deres fejl. Dette kan være en kilde til lavt selvværd og kan føre til undgåelsesadfærd i forhold til situationer, hvor de føler, de kan fejle.

6. Arbejdsrelaterede udfordringer: På arbejdspladsen kan kvinder med ADHD finde det svært at organisere opgaver, prioritere arbejdsbelastning eller overholde deadlines. Der kan også være udfordringer med at bevare fokus i møder eller håndtere kritik.

7. Forhold og familieliv: ADHD kan påvirke intime relationer, da kvinder kan have svært ved at lytte aktivt, blive let distraheret under samtaler eller være impulsiv i beslutningstagning. Dette kan føre til konflikter eller følelser af at blive misforstået af partneren.

8. Udfordringer med at være mor: Mødre med ADHD kan føle sig overvældede af de mange krav, der følger med moderskab. Organisering af familiens daglige rutiner, husarbejde og børneopdragelse kan blive ekstra udfordrende.