Hvad er ADD og hvilke symptomer er tegn på ADD?

Attention Deficit Disorder (ADD) er en neurobiologisk lidelse, som påvirker en persons evne til at opretholde opmærksomhed og koncentration. Nedenfor kan du læse om hvad ADD er, hvordan det diagnosticeres, og hvordan det behandles.

Hvad er ADD?

ADD er en type af opmærksomhedsforstyrrelse, der oftest diagnosticeres i barndommen. Personer med ADD kan have problemer med at fokusere, organisere opgaver, og følge instruktioner, hvilket kan påvirke deres akademiske præstationer og sociale interaktioner.

Bestil tid til forsamtale

Ventetiden er kort!

Generelle symptomer på ADD

 • Koncentrationsbesvær
 • Glemsomhed i daglige aktiviteter
 • Udfordringer med at organisere opgaver
 • Let distraktion
 • Udfordringer med at følge instruktioner

Symptomer på ADD hos kvinder

 1. Indre Uro: Kvinder med ADD kan opleve en indre rastløshed og en konstant følelse af at være overvældet, som ikke nødvendigvis er synlig for andre.
 2. Glemsomhed: Dette kan vise sig i dagligdags situationer, såsom at glemme aftaler eller hvor nøgler, telefon eller andre genstande er.
 3. Lavt Selvværd: Mange kvinder med ADD kæmper med følelser af utilstrækkelighed og lavt selvværd, som kan skyldes konstante udfordringer i hverdagen.
 4. Overvældelse af flere bolde i luften: Selvom “multitasking” ofte ses som en styrke, kan kvinder med ADD føle sig overvældede af at skulle jonglere flere opgaver på én gang.
 5. Følelsesmæssig Overvældelse: Kvinder med ADD kan opleve intense følelser og kan have svært ved at regulere disse følelser, hvilket kan føre til humørsvingninger.

Symptomer på ADD hos mænd

 1. Udfordringer med Tidsstyring: Mænd med ADD kan ofte kæmpe med tidsstyring. Dette kan inkludere vanskeligheder med at anslå, hvor meget tid en opgave vil tage, at være forsinket til aftaler eller deadlines, og generelt en følelse af at kæmpe med at holde trit med tidskrævende opgaver. Denne udfordring kan resultere i stress og angst, især i professionelle eller akademiske omgivelser, hvor tidsstyring er afgørende.
 2. Impulsivitet: Dette kan manifestere sig som hastige og ofte uovervejede beslutninger, hvilket kan føre til problemer i personlige og professionelle relationer.
 3. Udfordringer med Selvkontrol: Mænd med ADD kan have svært ved at kontrollere deres følelsesmæssige reaktioner, hvilket kan resultere i korte lunter eller frustration.
 4. Risikobetonet Adfærd: En tendens til at engagere sig i risikofyldt adfærd er et andet symptom, som kan omfatte ting som hasardspil eller uforsigtig kørsel.
 5. Koncentrationsbesvær: Mens dette er et fælles symptom for alle med ADD, kan mænd vise en særlig udfordring med at fokusere på opgaver, der kræver langvarig opmærksomhed.

Disse lister er vejledende og illustrerer nogle af de forskelle, der kan observeres i udtrykket af ADD symptomer mellem kønnene. Det er dog vigtigt at huske på, at ADD påvirker enhver person forskelligt.

Diagnose af ADD

Diagnosen af ADD kræver en omfattende evaluering af en psykolog eller psykiater.

Det omfatter ofte samtaler med forældre, lærere og andre, der kender personens adfærdsmønstre.

Diagnostiske Kriterier

 • Vedvarende mønstre af uopmærksomhed
 • Symptomer, der viser sig før 12-års alderen
 • Symptomer, der påvirker funktion i skole, arbejde eller sociale situationer
 • Symptomer, der ikke skyldes en anden mental sundhedstilstand

Behandling og Håndtering af ADD

Behandlingen af ADD kan omfatte en kombination af medicin, adfærdsterapi, og livsstilsændringer.

Medicinering

ADD/ADHD kan behandles med medicin som en del af en omfattende behandlingsplan. Medicinsk behandling for ADD/ADHD sigter generelt på at hjælpe med at reducere symptomer som opmærksomhedsproblemer, impulsivitet og hyperaktivitet.

Stimulerende og ikke-stimulerende medicin kan bruges til at forbedre koncentration og opmærksomhed.

 1. Stimulerende Medicin: Disse er ofte den første linje af behandling og inkluderer medicin som methylphenidat (Ritalin) og amfetaminer (Elvanse). De virker ved at øge og balancere niveauerne af neurotransmittere i hjernen, hvilket forbedrer koncentration og opmærksomhed.
 2. Ikke-Stimulerende Medicin: For dem, der ikke kan tåle stimulerende medicin, kan læger anbefale ikke-stimulerende medicin som atomoxetin (Strattera) eller visse antidepressiva. Disse kan hjælpe med at forbedre opmærksomhed og reducere impulsivitet og hyperaktivitet.

Såfremt vi ikke kommer i mål med ovenstående medicin har vi mulighed for at henvise dig til en mere specialiseret behandling på sygehuset.

Terapi og Støtte

Adfærdsterapi, samtaleterapi og støttegrupper kan hjælpe med at udvikle færdigheder til at håndtere ADD.

 1. Adfærdsterapi: Dette fokuserer på at hjælpe individer udvikle færdigheder til at organisere opgaver og håndtere impulsive adfærdsmønstre. Det kan også omfatte træning i tidsstyring og planlægning.
 2. Kognitiv Adfærdsterapi (CBT): CBT hjælper individer med at identificere og ændre negative tankegangs mønstre, der kan påvirke deres adfærd og følelsesmæssige tilstande.
 3. Familie- og Parterapi: Denne type terapi inddrager familiemedlemmer og nære relationer i behandlingsprocessen, hvilket kan hjælpe med at forbedre kommunikation og forståelse.

Bestil tid til forsamtale

Ventetiden er kort!

Livsstilsændringer

Strukturerede rutiner, organisatoriske strategier og kost- og motion kan også spille en vigtig rolle.

 1. Strukturerede Rutiner: Oprettelse af en fast daglig rutine kan hjælpe med at reducere kaos og forbedre tidsstyringen.
 2. Organisationsstrategier: Brug af planlægningsværktøjer som to-do lister, kalendere og apps kan hjælpe med at holde styr på opgaver og aftaler.
 3. Motion og Kost: Regelmæssig fysisk aktivitet og en sund, balanceret kost kan forbedre generel velvære og kan have en positiv effekt på symptomerne af ADD.
 4. Mindfulness og Afslapningsteknikker: Øvelser som meditation, yoga, eller dyb vejrtrækning kan hjælpe med at reducere stress og forbedre koncentrationen.

Sociale og Emotionelle Aspekter

Personer med ADD kan opleve lavt selvværd, sociale udfordringer og følelsesmæssige problemer. Det er vigtigt at anerkende og håndtere disse aspekter gennem støtte og forståelse fra familie, venner og fagfolk.

Ofte Stillede Spørgsmål om ADD

Er ADD det samme som ADHD?

Nej, mens ADD og ADHD har lignende symptomer, er ADHD karakteriseret ved hyperaktivitet, hvilket ikke er et fremtrædende træk ved ADD.

Kan voksne have ADD?

Ja, ADD kan fortsætte ind i voksenlivet. Nogle voksne kan blive diagnosticeret senere i livet.

Er medicin den eneste behandlingsmulighed?

Nej, behandling af ADD kan omfatte en kombination af medicin, terapi, og livsstilsændringer.

Kan livsstilsændringer virkelig hjælpe med ADD?

Ja, ændringer som forbedret kost, regelmæssig motion, og organisatoriske strategier kan hjælpe med at håndtere symptomerne af ADD.

Hvordan kan jeg støtte en person med ADD?

Forståelse, tålmodighed og opmuntring er nøgleelementer. At hjælpe med organisering og at tilbyde konsistent støtte kan også være meget gavnligt.