Kenneth Hansen

Jeg er uddannet læge i 2003 fra Syddansk Universitet og blev ti år senere færdiguddannet som speciallæge i psykiatri.

Jeg har tidligere været specialeansvarlig overlæge for angst- og funktionellidelser på Psykiatrisk Afdeling i Odense. Jeg var i 2018 medlem af arbejdsgruppen, der udarbejdede Sundhedsstyrelsens anbefalinger til udredning, behandling og rehabilitering af funktionel lidelse i Danmark. Jeg var desuden medlem af arbejdsgruppen, der i 2020 udarbejdede Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer til behandling af angstlidelser hos voksne.

Udover min ansættelse på Psykiatrisk Afdeling i Odense har jeg også været ansat på Psykiatrisk Afdeling i både Svendborg og Middelfart. Jeg har desuden i en årrække udredt og behandlet ADHD-patienter i privat regi.

Udover mine ansættelser i psykiatrisk regi har jeg igennem flere år fungeret som konsulent for almen praksis i Odense Lægeklinik. Derudover er jeg også medejer af MEDIPRAX.